Anh đi tìm trong nỗi muộn phiền
Anh đi tìm trong bóng chiều dần tàn
Anh đi tìm trong những đớn đau
Tìm em dẫu biết muộn màng
Nhưng anh chỉ nhìn thấy đường mịt mờ
Người hỡi em ở nơi đâu?

Từng ngày qua anh như miên mang trong giấc mộng
Anh mong em đến bên giúp anh qua cơn mê dài
Anh mong em đến đây để ta tìm thấy yêu thương ngày cũ
Giờ đây em ở chốn nao có hay
Trở về đây bên anh nơi yêu thương vẫn đầy
Anh mong em thứ tha dẫu anh mang bao lỗi lầm
Anh mong em hãy tin về giấc mộng xưa không xa vời mãi
Vì tim anh chỉ có mỗi em thôi
Mỗi em mà thôi