Điểm lại những sự kiện thành công, những sản phẩm ấn tượng trong tháng 9 vừa qua của thương hiệu ASUS Republic Of Gamers (ROG).


Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại - LOL ASUS ROG Championship


Những kỷ lục ép xung liên quan đến ASUS ROG


Siêu phẩm ASUS ROG ARES III