Dành cho những ai đam mê web design

Truyền thông Thời đại: Time Universal tuyển dụng:

Đối với lập trình viên chính thức
Yêu cầu:
-Có kinh nghiệm lambda expression, linq, entity framework, MVC .NET, SQL server 2008 ....
-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên
-Có hiểu biết kiến thức về Jquery, Css ... các kiến thức khác liên quan đến front-end như tối ưu cho SEO, các tiêu chuẩn về web
-Ưu tiên người có kiến thức về IOS, Android
-Làm toàn thời gian
-Thu nhập: offer

Đối với nhân viên thực tập
-Có đam mê website và application
-Có kiến thức về dotnet 4
-Có kiến thức về front-end
-Làm part-time
-Thu nhập: theo giá trị kết quả công việc đáp ứng được thực tế

Liên hệ: Việt Sơn, sonhv@timevn.com, 090 447 9669
Địa chỉ: timeuniversal.vn