Windows 10 mới được M$ giới thiệu cách đây khoảng 1 tuần, người dùng muốn thử nghiệm có thể tải bản preview về cài đặt. Hầu hết chúng ta khi cài đều bỏ qua phần Điều khoản sử dụng mà nhà sản xuất đưa ra vì nghĩ nó không quan trọng, nhưng lần này thì khác. Bài viết trên thehackernews.com đã chỉ ra rằng trên bản Windows 10 preview sẽ chứa 1 chương trình mặc định thu thập mọi thao tác của người dùng trên hệ thống, ví dụ như các file bạn mở, text bạn gõ,...

Mặc dù M$ nói rằng họ dùng các thông tin đó để "nâng cao trải nghiệm người dùng" để cải tiến cho các phiên bản sau nhưng việc theo dõi người dùng như vậy thật khó chấp nhận. Mình thì cũng không mặn mà lắm, trước dùng Windows 8 đã rất chán rồi, từ khi chuyển về Windows 7 thấy mọi thứ OK hơn, driver nhận đầy đủ .