ASUS Strix GTX 980 và ROG R9 290X đang là 2 con quái vật đồ họa đang thống trị hạng mục 3DMark toàn thế giới với các bài test 3DMark Fire Strike, Fire Strike Extreme, 3DMark 11 Performance, 3DMark 11 Entry, 3DMark Sky Diver và 3DMark Vantage Performance. Các kỉ lục này được thực hiện bởi bộ đôi ép xung thủ người Nga là Smoke và _12_.


3DMark Fire Strike (4xGPU): 39862 điểm
Link kiểm chứng
 • GPU: 1,850MHz (+52.14%) / 2,093MHz (+18.99%)
 • CPU: 5,502MHz (+83.40%) Intel Core i7 5960X ‘Haswell-E’
 • Motherboard: Rampage V Extreme3DMark Fire Strike Extreme (4xGPU): 27242 điểm
Link kiểm chứng
 • GPU: 1,850MHz (+52.14%) / 2,093MHz (+18.99%)
 • CPU: 5,502MHz (+83.40%) Intel Core i7 5960X ‘Haswell-E’
 • Motherboard: Rampage V Extreme3DMark 11 Perfomance (4xGPU): 50569 điểm
Link kiểm chứng
 • GPU: 1,820MHz (+49.67%) / 2,093MHz (+18.99%)
 • CPU: 5,502MHz (+84.90%) Intel Core i7 5960X ‘Haswell-E’
 • Motherboard: Rampage V Extreme3DMark Vantage Performance (4xGPU): 112312 điểm
Link kiểm chứng
 • GPU: 1,900MHz (+56.25%) / 2,093MHz (+18.99%)
 • CPU: 5,547MHz (+84.90%) Intel Core i7 5960X ‘Haswell-E’
 • Motherboard: Rampage V Extreme3DMark 11 Entry (4xGPU): 44535 điểm
Link kiểm chứng
 • GPU: 1,050MHz (+5.00%) / 1,450MHz (+16.00%)
 • CPU: 5,586.52MHz (+86.22%) Intel Core i7 5960X ‘Haswell-E’
 • Motherboard: Rampage V Extreme3DMark Sky Diver (3xGPU): 74836 điểm
Link kiểm chứng
 • GPU: 1,156MHz (+15.60%) / 1,450MHz (+16.00%)
 • CPU: 5,623MHz (+87.43%) Intel Core i7 5960X ‘Haswell-E’
 • Motherboard: Rampage V ExtremeNguồn: rog.asus.com