Mình cần tuyển 10-20 bạn làm sales cho Trung tâm ngoại ngữ nơi mình đang làm việc.Số lượng: 10-20 bạn.
Yêu cầu:
- Sinh viên năm 2 và năm 3 đến từ các trường: DHBKHN, DHKTQD, DH Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp, Học viện Ngân Hàng, DH Thuỷ Lợi, DH Mở, DH Y, DH Xây Dựng, DH Phương Đông, DH Kinh doanh công nghệ.
- Yêu thích công việc sales.
- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, nhiệt tình.
Mô tả công việc:
- Quảng bá trung tâm, tìm kiếm học viên.
Lương:Lương cứng + Hoa hồng
Liên hệ: 0983.466.981