mọi người trong page có ai làm tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh ko? mấy anh/chị khóa trên ai có tài liệu hay exp j shareem với.em đang làm cái tư tưởng HCM vào việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...tìm trên mạng hoài mà ko thấy tài liệu j cả