Các bác điện tử K49 chú ý nhé!! !
Nhà trường vừa đổi lịch thi môn toán kĩ thuật ngày 31/12 lịch cũ là kíp 4 .....còn lịch mới là kíp 1các bác nhớ đi thi & làm bài tốt nhé.