Chào mọi người,

Buổi tới mình mời cô Trần Ngọc Lan, cô giáo có nhiều kinh nghiệm làm về lưu lượng và mạng đến sinh hoạt với mọi người.

Bọn em cần chuẩn bị nhiều câu hỏi về đề tài để hỏi cô, nếu không sẽ không hiệu quả.

Buổi sinh hoạt sẽ tổ chức vào 2h chiều thứ 7 tại phòng 406 C9.

Thắng.