Dành cho các chú tân sinh viên vừa nhập trường nhé. Học bổng tới tận 100% và 50% đó. Nhanh chân đăng ký mà đi học thôi: http://iigtraining.com/hocbongtoeic2014/