Được giới thiệu phim này, xem trailer thôi mà đã thấy kinh người rồi s