Các XY hãy chú ý hơn tới cơ thể để có thể kịp thời phát hiện khi bị viêm bao quy đầu nhé!


Các XY có thể tự mình "bắt bệnh" khi bị viêm bao quy đầu đấy!


Theo-Kenh14