Ngân hàng Quốc tế - VIB cần tuyển Cộng tác viên dự án Triển khai hệ thống tự động soạn thảo văn bản (Documentation Automation System – DAS)
Địa diểm: Hà Nội
1. Mô tả công việc
- Tham gia dự án phát triển giải pháp phần mềm trên nền SharePoint 2010
- Hỗ trợ kỹ thuật cho giải pháp đang phát triển hỗ trợ Project Manager các công việc của dự án

2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp chuyên ngành lập trình ứng dụng phần mềm, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại đại học FPT
- Kinh nghiệm về Microsoft SharePoint 2010: cài đặt, cấu hình và quản trị
- Kinh nghiệm lập trình web service bằng Visual Studio
- Kinh nghiệm sử dụng HTML, Java Script, CSS
- Ưu tiên kinh nghiệm sử dụng InfoPath 2010
- Sử dụng tiếng anh thành thạo, đọc viết, ưu tiên ứng viên có khả năng nói lưu loát
- Khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao
- Tuân thủ kỷ luật và bảo mật thông tin

3. Hồ sơ ứng tuyển gồm:
- Mẫu đơn ứng cử theo mẫu của VIB (download trên website) có dán ảnh màu 3x4
- Địa chỉ nhận hồ sơ:
nộp trực tiếp trên trang web của VIB