Chào mn e là Gener k59 sắp sửa nhập học ạ Tên là Thảo. Quê ở Nam Định.
Vì bị bệnh máu chậm lên não nên là chả biết gì Sv năm nhất nên cũng có nhiều cái cần học hỏi, và muốn làm quen với mọi người
mong được các bạn cả các anh chị đi trước giúp đỡ