Ai là thánh troll là một game không đòi hỏi bạn phải có một kiến thức uyên thâm Ai là thánh troll sẽ cho bạn những giây phút thư giã tuyệt vời Các câu hỏi được cập nhật liên tục và tự động, các bạn tải chơi thử nhé
Link google play: Ai là thánh troll