Cái này mình hoàn toàn post dùm bạn (Anh này trước cùng học 2 năm đại cương với mình, hiện tại đang sống và làm việc tại Nhật).

Chi tiết các bạn xem hình:Có thể inbox face để tìm hiểu thêm.

https://www.facebook.com/nguyenminhduc220986