em muốn rút hồ sơ đề học trường khác nhưng ko biết làm thế nào ?
phải tới đâu ? gặp ai ạ ? làm những gì ???

em còn nợ học phí, nghe nói phải hoàn thành học phí mới cho rút hồ sơ. Vậy em phải hoàn thành nốt học phí vào ATM hay nộp tiền mặt cho ai ạ ? mà nộp vào atm ko biết khi nào mới quét ????