Free download full 6DVDs bộ Effortless English dành cho tự học
Effortless English hiện này được xem như một chương trình tự học English hiệu quả nhất. Mình cũng đã học qua 6 DVDs của bộ Effortless English và thây khá hiệu quả.
Các bạn có thể download free full 6 DVDs Effortless Egnlish theo địa chỉ link sau nhé, click vào link này bạn sẽ download dc 1 file word có chứa đầy đủ link download for full version, đủ 6 DVDs của bộ Effortless English các bạn nhé
http://www.mediafire.com/view/?2q6kk95fblaj0av
Good luck everyoneJ