Hiện tại mình đang cần một thiết bị kiểm tra nồng độ NH4+ trong một hồ nước thải nhỏ.
Sau khi đo có tín hiệu phản hồi về để giám sát.
Hiện mình không biết có loại thiết bị nào hỗ trợ không? Xin được hỗ trợ.