Bạn đi làm (mới vô làm lính lập trình, manager đưa cho bạn 1 vấn đề và áp đặt giải thuật cho bạn ) chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chưa từng biết giải thuật đó và các bài toán cơ bản đó (toi mạng xiềng), vậy thì đừng lo , tổng quan về phân tích và thiết kế giải thuật (trên nền C)

http://rapidshare.de/files/8886645/t...TTKGT.pdf.html