lập trình qua mạng: không phải đơn thuần là website, ở đây chú trọng đến nền móng, kết nối, mà là tổng thể , về Hệ thống web, winsock, java server page, unix socket, web programing v.v...

http://rapidshare.de/files/8887440/l...ungnq.rar.html
http://rapidshare.de/files/8888076/t...hmang.rar.html