Mọi người cho mình hỏi: Môn thực tập công nghiệp (mã HP: ME4911) của khoa cơ khí. Nếu mình đi thực tập ngoài việc phải viết báo cáo thì cuối kỳ có cần phải bảo vệ không ạ? Và mình có thể vừa đi thực tập vừa học môn khác ở trường được không ạ?