Cho e hỏi là nếu vào viện Nhiệt thì những môn học trong kì đầu năm 2 sẽ là những môn gì? Tks.