Sách giới thiệu về hệ thống định vị toàn cầu cho người mới bắt đầu.Nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản về GPS,giới thiệu các loại máy thu GPS và các tính năng,bản đồ số...

http://rapidshare.de/files/4659701/G...2004_.pdf.html