CTy SITECh Bắc Ninh cần tuyển 1 kĩ sư điện có thể làm thành thạo điện công nghiệp
Mức lương thỏa thuận. Chi tiết liên lạc 0968541348