mình đang theo c# lập trình phần mềm để kết nối với thiết bị qua cổng Com hiện tại code cũng được chút nhưng phần gửi nhận chưa được đồng bộ, rất mong những ai từng làm qua cho xin ít kinh nghiệm ạ.
cám ơn cả nhà