Cùng ngắm phiên bản nhí và khi trưởng thành của các sao Hoa ngữ trên màn ảnh nhỏ.


Sử Lỗi và Chung Hán Lương hóa thân thành Khang Hy trong Lộc Đỉnh Ký.


Vương Thành Dương và Huỳnh Hiểu Minh vào vai Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký.


Châu Tấn và Trần Hồng hóa thân thành Thái Bình công chúa trong Đại Minh Cung Từ.


Trương Tử Mộc và Trần Nghiên Hy thể hiện vai Tiểu Long Nữ trong
Tân Thần điêu đại hiệp.


Lâm Diệu Khả và Lâm Tâm Như thể hiện vai Đậu Y Phòng trong Mỹ nhân tâm kế.


Tưởng Y Y và Vương Lệ Khôn vào vai Thận Nhi trong Mỹ nhân tâm kế.


Quách Bách Lộ và Lưu Cạnh thể hiện nhân vật Chu Chỉ Nhược trong
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký.


Viên Tuyết Nhi và Lưu Thi Thi hóa thân thành công chúa Ngọc Nhi trong Hiên Viên Kiếm.
Theo-2sao