Hiện tại mình đang làm đồ án: giao thức định tuyến của mạng cảm biến không dây và mô phỏng bằng ns2.
Yêu cầu mô phỏng cho e 3 giao thức leach, leach-C,Stat-cluster bằng NS2.
Bạn bạn nào làm được liên hệ với mình nhé:
Mình tên: Vinh
SĐT: 0973 313 896