Ai có Video clip của 2 bài

Somewhere out there - Diana Ross & Peabo Bryson
Original sin - Elton John


không ? share nhé ..thanks !
Tui cũng không rõ Original sin - elton John có video clip hay không nữa hay chỉ có CD thôi