Chào cả nhà.
Tình hình là kỳ này mình đang làm đồ án tốt nghiệp do cô Nguyễn Thị Oanh, bộ môn HTTT hướng dẫn. Đề tài mình làm là xây dựng 1 ứng dụng web quản lý nên việc phân tích thiết kế là tất yếu. Ngặt nỗi mình đã vẽ đi vẽ lại vài lần rồi mà vẫn chưa vừa ý cô mà thời gian cũng ko còn nhiều nên mạn phép lập topic này đế xin báo cáo tham khảo.

Vậy mong là các anh, chị, bạn nào đã từng làm đồ án cô Oanh hướng dẫn mà phải PTTK thì cho mình xin báo cáo với nhé.
Cám ơn mọi người rất nhiều.