Dear cả nhà,

Lâu rồi không về trường BK, các bạn sinh viên có ai trong KTX có biết câu lạc bộ tiếng anh BKEC còn hoạt động không các bạn