các ban cho mình hỏi , trong mạch nghịch lưu như hình sau mà mình muốn lấy Nguồn có chứ S để đưa vào bộ so sánh thì tên nó là gì vậy ! mình cảm ơn nhiều !!
[IMG][/IMG]