Bạn đã bao giờ tham gia các buổi hội thảo về phương pháp học tiếng Anh tại Smartcom chưa?
Tuần này, chủ đề học tiếng Anh theo phương pháp Do Thái và công nghệ Hybrid Learning tiếp tục được anh Nguyễn Anh Đức, CEO Smartcom trực tiếp giới thiệu trong 4 buổi hội thảo, tổ chức hoàn toàn miễn phí với 3 buổi tại Smartcom và một buổi được tổ chức tại giảng đường đại học Kinh tế Quốc dân. Các bạn hãy nhanh đăng ký tham dự nhé >:d