Nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác với khoa ĐTVT ĐH Bách Khoa Hà Nội về triển khai các khóa học khám phá công nghệ đến các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc, khóa học khám phá công nghệ dành cho các bạn sinh viên xuất sắc khoa Điện - Điện tử trường ĐH BKHN đã được triển khai trong 2 đợt từ ngày 12/3/2014 đến 04/04/2014. Khóa học đã thu hút được sự quan tâm của các bạn sinh viên, trong các buổi học các bạn đều tham gia rất nhiệt tình vào bài giảng.
Sau khóa học, Học viện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của các bạn sinh viên, đa số các bạn đều mong muốn được tiếp tục tham gia các khóa học tiếp theo của học viện.

Danh sách chứng nhận hoàn thành khóa học các lớp trải nghiệm như sau:


Network, Sytem & Security
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 Phạm Văn Lâm 6/6/1993
2 Trần Văn Hưng 12/9/1992
3 Đỗ Thị Hương 22/12/1992
4 Trần Văn Toàn 29/9/1992
5 Ngô Trung Kiên 25/10/1993
6 Trần Mạnh Dũng 9/2/1993
7 Lê Đức Mạnh 5/10/1992
8 Trần Đình Thắng 30/10/1991
9 Lê Hồng Thái 18/3/1993
10 Phạm Đình Cương 18/9/1994
11 Nguyễn Hải Nam 5/9/1993
12 Vũ Ngọc Khải 17/5/1991
13 Đặng Đình Mạnh 15/9/1993
14 Đỗ Trọng Tiến 14/6/1994
15 Lê Quang Đại 25/3/1993
16 Lim Kimhuor 4/4/1992
17 Keo Sovann 25/9/1991
18 Ich Vunnak 13/8/1990
19 Vũ Tuấn Dũng 25/9/1994
20 Uon Heyputhea 12/6/1991
Lập trình Web
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 Phạm Ngọc Tú 25/7/1991
2 Nguyễn Quốc Đạt 6/4/1991
3 Nguyễn Đức Thuận 3/8/1994
4 Trần Văn Lăng 10/3/1991
5 Trần Đình Thắng 30/10/1991
6 Đỗ Thị Hương 22/12/1992
7 Trịnh Khắc Bộ 13/07/1994
8 Phạm Tuấn Anh 9/1/1992
9 Nguyễn Đình Tĩnh 18/8/1991
10 Phạm Trường Sơn 25/12/1991
11 Nguyễn Mạnh Đoàn 14/07/1993
12 Lê Thanh Hải 20/11/1991
13 Vũ Thị Ngân 20/9/1991
14 Nguyễn Văn Cường 25/10/1992

Để tìm hiểu chương trình tại BKACAD, sinh viên có thể liên hệ:
1. Website: ( http://www.bkacad.com/vn/ )
2. Học viện CNTT Bách Khoa: Tầng 1, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, HBT, HN
3. Đăng ký trực tiếp: Ms. Nguyễn Thị Vinh : 0987 471 873 / Email: vinhnt@bkacad.com / Yahoo: bkacad_it