em tên là đức, sinh năm 92, quê bắc ninh, đang học đại học công nghiệp hà nội, mong các ace chỉ bảo thêm.
Thank