Hiện nay bên mình đang tuyển dụng cộng tác viên viết bài, CTV chụp ảnh và CTV làm video
Công việc của họ là xây dựng văn hóa cho một hệ thống thương mại điện tử. Và trong khu văn hóa đó có các chuyên mục như sau: điện ảnh, âm nhạc, thời trang, ẩm thưc, du lịch, thể thao, công nghệ, sáng tác và 360° đời sống.
Nhuận bút dành cho mỗi bài có thể lên tới 500.000VNĐ
Nếu các bạn quan tâm thì đăng ký với mình theo mẫu sau:
  • Họ và tên:
  • Ngày sinh:
  • Địa chỉ:
  • Số điện thoại:
  • Sinh viên trường:
  • Đăng ký làm CTV (nhiếp ảnh, viết bài hay làm video)
Và gửi về địa chỉ email: ntckay@gmail.com
Mình sẽ liên hệ lại để nói chuyện với các bạn cụ thể hơn.