Cần tuyển 1 chú học chế tạo máy có >= 2 năm kinh nghiệm và biết tổ chức công việc. Liên hệ: Hiếu 0983734686