anh chị cho em hỏi là trong các môn xác suất thống kê, vật lí 3, hóa đại cương, đồ họa kĩ thuật cơ bản và cơ học kĩ thuật thì môn nên chọn môn nào ạ