Chào mọi người,

Nhóm Mobile dự định họp vào hồi 17h30 thứ 7 mùng 3-12-2005 tại phòng 411 nhà T. Đề nghị những ai biết thông báo cho những người khác trong nhóm để tham gia.

Thời gian vừa rồi K46 và K48 thi học kỳ nên chắc các nhóm không sinh hoạt được mấy. Thứ 7 K46 sẽ thi học kỳ xong và có thể bắt tay vào việc được.

Nội dung chính:
Xem xét lại hoạt động các nhóm trong thời gian qua. Chia những người muốn tham gia nhưng chưa có nhóm chính thức vào các nhóm.
Đưa ra mục tiêu và lịch sinh hoạt trong thời gian tới: seminar về mobile cho các khoá dưới, đề ra mục tiêu thực hiện cho các đề tài.

Rất mong mọi người tham dự.

anh
Thắng.