Kỳ vừa rồi mình có học môn trí tuệ nhân tạo của thầy quang, mình khá khó hiểu vì bài thi cuối kỳ của mình chỉ không làm 1 ý và còn một bài đang dang dở. Thế mà khi công bố điểm thi thật sự rất sock, 1 điểm . Ai đã từng học thầy ấy thì cho mình hỏi là nếu có thắc mắc với thầy thì có được cải thiển gì không a? thanks mọi người.