Trong sách BT có bài này: Tìm tất cả các cách sắp xếp m viên bi cho n người.
Em làm theo cách: Rõ ràng sẽ có 1 người được từ [m/n] viên bi trở lên (định lý Dirichlet), vậy cho i chạy từ [m/n] và bài toán sẽ trở thành: Xếp (m-i) viên cho n-1 người.
Link đây ạ:
https://www.mediafire.com/folder/ygp...iet_ke_vien_bi
(Em đang bận chưa up load lên diễn đàn được, mong mọi người thông cảm)
Nhưng mà bài của em vẫn còn 1 số lỗi:
1) Khi n=2 và m là số lẻ, nó sẽ liệt kê trùng 1 TH:
Ví dụ m=7 và n=2, liệt kê trùng 1 TH: 1 người 3 bi, 1 người 4 bi (nó sẽ đảo ngược cho nhau)
Với lại em cũng không biết là nếu n>2 thì có xảy ra thế hay không, mọi người giúp em test lại nhé
2) Em không làm sao liệt kê tất cả các cách trên 1 dòng được, mà chỉ có thể "ăn gian" bằng cách liệt kê như thế này:
VD với m=2 và n=3:
1 người 0 viên
__1 người 1 viên
____1 người 1 viên
__1 người 2 viên
____1 người 0 viên
1 người 1 viên
__1 người 0 viên
____1 người 1 viên
..................
Ai giúp em liệt kê mỗi cách trên 1 dòng với ạ (vd: 1 người 0 viên, 1 người 1 viên, 1 người 1 viên,......)
Ngoài ra nếu ai test thấy lỗi thì bảo em với ạ