mấy bạn ơi ai có đề tài tốt nghiệp về tính toán thiết kế búa rung thủy lực hay tính toán thiết kế búa rung với lực rung 50 tấn không cho mình xin với.