Các bong bóng khí lưu lại trong băng cho biết những thông tin quan trọng về khí hậu
Mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính là carbon dioxide, CO2, và methane trong bầu khí quyển hiện nay là cao hơn bất cứ thời điểm nào trong vòng 650 ngàn năm nay.
Đó là kết luận của một nghiên cứu mới của châu Âu khi tìm hiểu mẫu băng từ 3km dưới bề mặt của Nam Cực.

Các khoa học gia nói nghiên cứu của họ cho thấy hiện tượng ấm nóng hiện nay là hiếm có.

Các nghiên cứu khác, cũng xuất bản trong tạp chí Khoa học, cho biết mực nước biển hiện nay có thể tăng cao gấp đôi so với trong các thế kỷ trước.

Trong 5 năm bắt đầu từ năm 1999, các khoa học gia làm việc tại Dự án tìm hiểu mẫu băng tại Nam Cực đã khoan xuống dưới độ sâu 3270m, tức là khoan sâu xuống mẫu băng có từ cách đây 900 ngàn năm.


Các bong bóng khí bị lưu lại trong băng cho thấy bằng chứng quan trọng về các mẫu khí có trong bầu khí quyển khi đó, cũng như nhiệt độ.

Kết luận của các nhà khoa học là mức CO2 hiện nay cao hơn 30% và khí methane cao hơn tới 130% so với bất kỳ thời điểm nào trước đây.

Không những thế, tốc độ gia tăng các chất khí đó là ở mức đáng kinh ngạc, nhanh hơn so với bất cứ thời gian nào trong vòng 650 ngàn năm qua.