ai biết giúp mình với đồ án giá đỡ GX15-32 ,lỗ %38 ,4 lỗ fi14,,,mình đang cần quá....quí nhân đâu rồi ?