Mục tiêu công việc
Xây dựng web site, thu hút người dùng, phổ biến sản phẩm, đo đạc kết quả truy cập, tích hợp với các ứng dụng hiện có của công ty.

Mô tả công việc
 • Phát triển các module cho Joomla theo yêu cầu của công ty
 • Xây dựng web site trên Joomla
 • Phối hợp với các bộ phận đo đạc kết quả truy cập cho các chiến dịch Marketing
 • Phối hợp với nhóm lập trình khác tích hợp ứng dụng hiện có lên Joomla
Yêu cầu
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm về lập trình PHP
 • Có kinh nghiệm làm Joomla, có khả năng phát triển Module trên Joomla
 • Khả năng làm việc nhóm, đọc hiểu Tiếng Anh tốt
 • Ưu tiên ứng viên hiểu biết về Java và tích hợp Java PHP
 • Ưu tiên những ứng viên đã xây dựng web site Joomla có số lượng truy cập lớn
 • Có hiểu biết về Google Analytics, Google Adword và lĩnh vực nhân sự là một lợi thế
 • Trung thực, tôn trọng đồng nghiệp

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ: Skype: landoannhu, Mobile: 0913446089 để biết thêm chi tiết.