*** ai có tài liêu về máy ép ma sát trục vít ko? cho e xin với ***