các bác cho em hỏi về matlab. em có 1 đồ thị của tín hiệu dùng matlab để lấy mẫu tín hiệu đó ạ?. Khi lấy mẫu mình có cần biết hàm của tín hiệu đó không ạ?