Đợt vừa rồi mình lỡ mất đợt mua hồ sơ thì cao học đợt 1 năm 2014

Vậy nếu bạn nào có thừa 1 bộ thì cho mình mua lại

Mình muốn học khoa điện - ngành điều khiển tự động hóa

Email : hungld.auto@gmail.com
ĐT : 0927 .999 .286