Hội đồng hương HÀ NỘI, hehe...
Mọi người ơi, ai ở Hà Nội vào chém gió nào!!!