Như đã nói ở trên ạ, mình đang cần mua một cái mạch nạp cho 8051 cổng USB. Ai làm hoặc có mà không dùng nữa có thể bán lại cho mình